Zekat Bağışı

Zekat, sözlükte artma çoğalma anlamlarına gelir. Mali bir ibadettir, belirli bir miktar mala sahip olan Müslümanların her yıl yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’de açıkça belirtilen miktarda belirli kimselere verilmesiyle yerine getirilen maddi bir ibadettir.

Zekat Kimlere Verilir?

Zekat, Müslümanın ,Müslümanda olan hakkı zengin ve fakiri kucaklaştıran bir ibadettir. Kuranda açıkca emredilen zekat her müslümanın vererek malını temzilemesi gereken bir ibadettir, bu hususta sevgili Peygamberimiz Hz. Muıhammed (S.A.V)  “Allah, zekâtı ancak mallarınızın kalan kısmını temizlemek için farz kıldı…” (Ebû Dâvûd, Zekât, 32) buyurmuşlardır.

Zekat Kimlere Verilir Kimlere Verilmez ?

Zekatın kimlere verileceği hususunda yüce kitabımızda Tevbe Sûresi 60. Ayette şöyle buyrulur;  “Bunlar; fakirler (yoksullar), düşkünler, esaretten kurtulacaklar (âzat edilecek köleler) borçlu düşenler, Allah yolunda cihada koyulanlar (mukaddesatı korumak için mücadele verenler, ilim tahsil edenler), yolda kalmış olanlar ve zekât toplamakla görevlendirilen memurlardır. İşte Allah’ın kesin buyruğu budur. Allah bilen ve hikmetle yönetendir.

Zekat alt ve üst soy diye ifade edilen ; anne, baba, dede, nine çocuk ve torunlara verilemez bununla yanında karı koca da bir birlerine bakmakla yükümlü oldukları için bir birlerine zekat veremezler, camii, okul ve yurt inşaası ve giderleri için yapılan yardımlar zekat olarak sayılamaz. Zekat gayrimüslim ve nisap miktarı paraya sahip olana da verilemez.

İman edip güzel amellerde bulunanlar, namazı dosdoğru kılanlar ve zekatı verenler; şüphesiz onların ecirleri Rablerinin Katındadır. Onlara korku yoktur ve onlar mahzun olmayacaklardır.

Nisa Suresi, 77. ayet