Haber Haber Girişi : 05 Nisan 2020 17:17

Takva ve İhlas

Takva nedir ?  Takva muhafaza etmek manasındadır. Nasıl ki insan kendini, maddi, küçük ve büyük zararlardan muhafaza etmeye çalı­şırsa, bu bedende olan yedi azayı hatta bütünü ile kendisini, Cenâb-ı Hakk’ın yasak ettiği Nâ-meşru yani cemii isyanlardan muhafaza etmektir.

Mesela kulakları şer’an günah olan çalgılardan, fena şeyleri dinlemekten, gözleri harama bakmaktan, lisanı fena şeyleri söylemekten, boğazı haram ve şüpheli şeyleri yemekten ve eli ayağı haramı tutmaktan ve harama yürümek­ten ve kalbi fena şeyleri düşünmekten, hatta Mevlâ’yı unutmaktan muhafaza etmektir. Ve şeriatın emirlerini yerine getirmek, nehiylerinden kaçınmak da takvadır.

İhlâsa gelince; ihlâs dünyevi ve uhrevi bütün ivazlardan garazlardan halis olarak yapılan ibadettir ki, buda ancak iki âlemi tamamen kalpten silip sadece kalbin yüzünü hakiki ma’budumuz, dostumuz olan Allah’ımıza çevirmekle olur. Bu makam, bu devlet, ancak almış olduğu­nuz mübarek manevi vazifeye ciddiyyetle uzun müddet çalışmaya bağlıdır.

Sevgili Mürşidimiz;
Mahmut Efendi Hazretleri, Mektuplar