VİZYON

Sorunları sadece gören değil , çözüm üreten, yani geçmişi hatırlayan, yaşadığı anı düşünen ve geleceği için tedbir alan erdemli ve vasıflı, asrının umudu örnek şahsiyetlerin yetiştirilmesini sağlayıp 
bu vesile ile bireylerin, ailelerin ve toplumların dünyevi ve uhrevi saadetlerini temin edici çalışmalara yön vermek
Ehli Sünnet Âlimlerimizin tavizsiz ve ilkeli duruşunu sergilemek, geçmişten kopmadan geleceği yakalamak.
Tasavvuf Büyüklerimizin sırf Allah’ın (celle celâlühû) rızasını hedefleyen; vurana elsiz gerek, sövene dilsiz gerek, derviş gönülsüz gerek düsturuyla insanlığa hizmet etmek.