TARİHÇE

Kardeşlerim, İstanbul'da MAHMUD EFENDİ HZ. mizin NAKŞIBENDİ ŞEYH-İ olan KURAN'dan ve Sünnetten taviz vermeyen bütün herşeyini bu yola adamış tam Osmanlı usulu medreselerinde yetiştirilen VELİ DARAKCI HoCAEFENDİMİZ icazetini alıp MAHMUD EFENDİ HZ. nin emri ile boluda KURAN ve SÜNNET üzere medrese ve dernekler açıp
insanlara hakikatı öğretmek ve anlatmak üzere çalışmaları HANAN VAKFI adı altında faaliyetler göstermektedir. Yolumuz tarikat hakikat ve hafızlık arapça üzere ümmeti muhammede bolu da hizmet etmektedir.