MİSYON

Yaşadığımız dünyada gücümüz nispetinde dilimizle, elimizle, malımızla ve dualarımızla mazlumdan ve muhtaçtan yana olup,
tüm insanlığın evrensel insani ve İslami değerlere sahip bir hayata kavuşmasında etkin rol almaK ve geçmişimizden ve büyüklerimizden aldığımız ilhamla yeryüzünde nerede mazlum ve mağdur bir Müslüman varsa
ona ulaşmak ve kanayan yarasına merhem olmak. Onun sadece dünyasına değil ahiretine de hizmet etmek.
Altın Silsilenin ve Horasan Erenlerinin başlattığı tasavvuf ekolünün kutlu yürüyüşünü bizden sonraki nesillere ve İslâm’a susamış gönüllere ulaştırmak.