Kur’an-ı Kerim Hediye Ediyorum

Afrika’da yaşayan Müslüman kardeşlerimiz hafızlık ve Kur’an eğitimleri için yeterli miktarda Kur’an’a erişemedikleri için eğitimlerini zorlukla sürdürebiliyor. Hanan vakfı sizlerin destekleri ile Afrika’da Kur’an-ı Kerim dağıtımları gerçekleştiriyor. Sizler de bir Kue’an-ı Kerim hediye ederek yüce kitabımızın okunması ve öğrenilmesi yolunda bir adım atabilir bu hayra ortak olabilirsiniz. Bir Kur’an-ı Kerim hediyesi 100 Tl’dir.

İmâm-ı Ğazâlî hazretleri ilmin hâmili olan kimseleri mücahidlere benzetmiş ve bu durumu şöyle açıklamıştır:

“İlim taşıyanlar, aynen İslâm devletinin hudutlarını bekleyen askerlere benzerler. Tıpkı Allah yolunda savaşan ve nöbet tutan gaziler gibidirler. Bu gazilerin bir kısmı muharebe meydanlarında harp eder, bir kısmı ise harp edenlere yardımcı olur. Bir kısmı muhariplere su taşır, bir diğer kısmı ise ordunun ağırlığını; yani hayvanlarını ve yiyeceklerini bekler. Bunların hiçbiri i‘lâ-yi kelimetullâhtan ayrılmadıkça, cihâd sevabından mahrum olmazlar.”

İmâm-ı Rabbânî (Kuddise Sirruhû) Hazretleri bir mektubunda talebelere yardım etmenin önemi hakkında şu hususları beyan etmiştir:

“İlim talebelerine ve tasavvuf ehline sarf ve harcamak üzere, bir miktar para gönderdiğinizi yazıyorsunuz. Mektubunuzda ilim talebelerini tasavvuf ehlinin üzerine takdim etmeniz çok güzel oldu. Değer bakımından gerçekten böyledir. Zahir, bâtının unvanı olduğuna hükmedilir. Bâtında da bu cemaatin (yani ilim talebelerinin tasavvuf ehlinin üzerine) takdim edilmesini ümit ederiz. (Ne güzel buyurmuşlar) “Ve her kabın içinde bulunan şey dışarıya sızar.“