Hayatı harcamak lazım…

Hayatı harcamak lazım ilim yolunda, öyle iki, üç sene ile olur mu?!

Mahmud Efendi Hz. (Kuddîse Sirruhû)